Anders Callertun

My 1Gs birthday was seconds ago

"It's not the content that counts, but the domain name."
-Wellknown

"Det är inte innehållet som räknas, utan domännamnet."
-Välkänd